Contact Us

Address for Official Correspondence

FPS&A

Fundacja Przyjaźni Polsko-Singapurskiej

Al. Grundwaldzka 5

80-236 Gdansk 

Poland

KRS: 00009841198       NIP: 9571146581