Kontakt

Adres do oficjalnej korespondencji

FPS&A

Fundacja Przyjaźni Polsko-Singapurskiej

Al. Grundwaldzka 5

80-236 Gdansk 

Polska

KRS: 00009841198       NIP: 9571146581