Fundacja Przyjaźni Polsko-Singapurskiej

PROMOCJE SZTUKI I KULTURY
Spraw, by Twoja kultura stała się atutem

Instagram Facebook LinkedIn Email Email Email

O FUNDACJI

Fundacja Przyjaźni Polsko-Singapurskiej jest zarejestrowaną w Polsce fundacją pozarządową, której celem jest wzajemna promocja polskiej kultury i sztuki w Republice Singapuru, a szerzej w Azji oraz kultury i sztuki singapurskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, a szerzej w Europie, poprzez wspieranie międzynarodowych relacji między instytucjami kultury, artystami oraz zainteresowanymi taką współpracą stronami.

Muzeum Peranakan w Singapurze

Celem Fundacji jest organizowanie indywidualnych wydarzeń, wystaw, spotkań oraz wszelkich odpowiednich platform, służących promocji różnych kultur, takich jak między innymi prezentacje sztuki zachodniej w Republice Singapuru, aby lokalni mieszkańcy/goście mogli doświadczyć kultur z całego świata, a także być łącznikiem dla ekspatów mieszkających w obcym kraju, by mogli doświadczyć odrobiny domu podczas pobytu za granicą. 


FPS&A jest dumna, że linie lotnicze ​​Lufthansa są sponsorem "Bursztynowego Szlaku" największego projektu na rok 2023. Za pośrednictwem FPS&A kadra zarządzająca Lufthansy wraz z dwanaściorgiem singapurskich ekspertów ds. turystyki odwiedziła Gdańsk. Nasz cel, jakim była promocja Gdańska i Singapuru w branżach turystycznej, biznesowej oraz artystycznej został pomyślnie zrealizowany.

Ponadto, celem Fundacji jest wspieranie istniejących już inicjatyw, które zbieżne są z Jej celami. By to realizować, Fundacja nawiązała współpracę z organizacjami, z którymi prowadzi wspólne projekty, takimi jak: SCII; Community Arts Network; Tekka 1001; Allure55 i wiele innych, do których linki znajdują się poniżej. W Singapurze wypracowała głęboką sieć niezwykle entuzjastycznych partnerów, doskonale rozumiejących lokalną kulturę, którzy zainteresowani są szerszą ekspozycją polskiej kultury i sztuki w Republice Singapuru oraz w Azji. 

Na podstawie dotychczasowych osiągnięć Fundacji, z dumą może Ona przyznać, że w Singapurze od samego początku Jej istnienia, wszelkie realizowane przez Nią projekty kulturalne spotkały się z niezwykle pozytywnym odzewem.

Fundacja w swych działaniach pozostaje apolityczna, a wszystkie projekty, realizuje wyłącznie z donacji. 

Coroczne sprawozdania ze swej działalności, Fundacja przedstawia Ministrowi Spraw Zagranicznych RP, Radosławowi Sikorskiemu. 

O ZAŁOŻYCIELACH

Agnieszka Agnes Koltun

Prezes Agnieszka Koltun, pisarka i artystka fotografka, od ponad piętnastu lat mieszka w Singapurze. 

Od przyjazdu do Singapuru angażuje się w lokalne projekty bilateralne dotyczące kultury singapurskiej oraz polskiej. 

Wyobraziła sobie rolę Fundacji jako narzędzia do pokonania geograficznej odległości między dwoma państwami, poprzez autorską koncepcję zwaną jako „Bursztynowy Szlak”.

Krystian Koterbski

Wiceprezes i założyciel, Krystian Koterbski należy do International Press Club. 

Był redaktorem w jednej z ogólnopolskich stacji radiowych, a obecnie współpracuje z British Broadcasting Corporation jako łącznik polskiej kultury. 

Jest fotografem oraz jurorem wielu konkursów literackich. Cechuje go głębokie zainteresowanie kulturą oraz tradycjami azjatyckimi.

PROJEKTY...

James Cook University zaprosił FPS&A do udziału w programie studiów MBA, w trakcie których studenci na przykładzie działalności Fundacji zapoznać mogą się ze skutecznymi metodami łączenia biznesu ze sztuką, a także omówić obecność oraz rozszerzenie działalności Fundacji zarówno w Singapurze, jak i w regionie.

FPS&A z dumą  zakończyła realizację prestiżowego projektu, jakim było sprowadzenie do Polski grupy dwanaściorga Singapurczyków z National Association of Travel Agents Singapore (NATAS). Projekt ten zrealizowany został dzięki współpracy miasta Gdańska, Związku Miast i Gmin Morskich, reprezentowanego przez dyrektora Marcina Makowskiego oraz linii lotniczych Lufthansa.

Pod opieką Prezes Fundacji Agnieszki Kołtun, do Gdańska przybyła grupa dwanaściorga Singapurczyków, by spotkać się z Wiceprezesem Zarządu Fundacji Krystianem Koterbskim, czuwającym nad tym, by cały pobyt przedstawicieli NATAS przebiegł zgodnie z planem zakładającym spotkania biznesowe z kluczowymi przedstawicielami branży turystycznej w Gdańsku. Nie sposób wymienić tu wszystkich osób, ale zaczynając od Ambasadora FPS&A, Paula Singha Gilla, dziękujemy za wsparcie, jakie otrzymaliśmy w poznawaniu uroków Gdańska i okolic, co wiąże się ze sztandarowym celem Fundacji jakim jest koncepcja Bursztynowego Szlaku  realizowanego w obszarze kultury, sztuki oraz biznesu. 

Projekt sprowadzenia Singapurczyków do Polski zainicjował Desmond Chin Tjao Khang z singapurskiego oddziału Lufthansy. FPS&A przedstawiła ten projekt Philippowi Bonkatzowi,  Dyrektorowi Generalnemu Lufthansy w Azji, który również przyjechał do Gdańska, by na dedykowanej konferencji odbywającej się w Hotelu Holiday Inn spotkać się m.in. z Michałem Dargaczem, Dyrektorem Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy oraz Łukaszem Wysockim, Dyrektorem  Gdańskiej Organizacji Turystycznej.

Podczas spotkania nasi goście wręczyli kryształowe trofeum przyznawane „Miastom Przyjaznym Turystom” i oficjalnie zaprosili Miasto Gdańsk do bezpłatnego udziału w Targach NATAS, największej branżowej imprezie w Singapurze, na których Polskę reprezentować będzie FPS&A.

Szlak Bursztynowy | Połączenie Gdańsk Singapur Azja

Świętujmy razem  Narodowy Dzień  Singapuru w sposób prawdziwie odzwierciedlający istotę tego kraju -  FPS&A w tych szczególnych dniach specjalnie dla singapurskich gości, zaprezentuje dania polskiej kuchni.

FPS&A planuje również zorganizowanie w najbliższych latach obchodów Narodowego Dnia Singapuru w Gdańsku

FPS&A dziękuję  wszystkim za chęć do podzielenia się własnymi  historiami oraz doświadczeniami związanymi z życiem w Singapurze oraz innych częściach Azji.

FPS&A opowie także o życiu w Polsce. Takie spotkania tworzone są po to, aby przybliżyć kultury i zrozumieć ile wspólnych cech mogą mieć ludzie oddaleni od siebie  geograficznie. Spraw, aby Twoja kultura stała się atutem. Zapraszamy na spotkanie w, którym przyjaźń jest najważniejszym gościem programu.

Wystawa w 55 Art Space Singapore. FPS&A z dumą prezentowało Miasto Gdańsk. Dziękujemy galerii 55 Art Space za wsparcie i możliwość promocji Polski. Kuratorami dwóch zdjęć byli Agnieszka Koltun i Krystian Koterbski.

Przedstawiamy Polskę zarówno Singapurczykom, jak również przybyłym do Singapuru pracownikom.

Artystka miniatury , Katsukin Takamura związana z branżą filmu miniaturowego w Polsce. 

Organizowanie wystawy malezyjskiego artysty Mr BODHI w Polsce

Polska w społeczności Singapuru zaprezentowana poprzez sztukę i muzykę

IT dla FPS&A

Przywrócenie dziedzictwa Renowacja

Publikacja opowiadań i audiobooków pisarzy polskich i azjatyckich

AMBASADOR FUNDACJI

PAUL SINGH GILL


Paul Singh Gill, Singapurczyk, którego dziedzictwo rodzinne obejmuje cztery pokolenia, zawsze pasjonował się kulturami europejskimi. Poświęcił swój czas na naukę, pracę i podróże do różnych krajów europejskich. Prócz tego, że jest przedsiębiorcą, Paul jest także cenionym pedagogiem i mentorem studentów z całego świata, pracującym na prestiżowych uniwersytetach w Singapurze. Ponadto, aktywnie angażuje się w wydarzenia organizowane przez FPS&A, opowiadając się za różnorodnymi celami społecznymi, kulturalnymi i filantropijnymi. Wyjątkowy wkład Paula został doceniony przez FPS&A, która mianowała go swoim Ambasadorem. Rola ta, ma na celu rozszerzenie wpływów Fundacji w Singapurze i szerszym regionie azjatyckim.

MISJA FUNDACJI...

Naszym celem jest organizowanie indywidualnych wydarzeń, wystaw, spotkań oraz wszelkich odpowiednich platform, służących promocji różnych kultur, takich jak między innymi prezentacje sztuki zachodniej w Republice Singapuru, aby lokalni mieszkańcy/goście mogli doświadczyć kultur z całego świata, a także być łącznikiem dla emigrantów mieszkających w obcym kraju, by mogli doświadczyć odrobiny domu podczas pobytu za granicą. Ponadto, naszym celem jest wspieranie istniejących już inicjatyw, które zbieżne są z celami Fundacji.

Czym się zajmujemy...


Spraw, by Twoja kultura stała się atutem


W roku 2022 w miejscach takich jak Genting 55, Fundacja organizowała wystawy artystycznych fotografii przedstawiających Polskę, które zaprezentowane zostały we współpracy z lokalnymi, singapurskimi artystami. 


Ponadto, w Tekka Place, Fundacja zorganizowała wydarzenia muzyczne, w trakcie których przedstawiony został dorobek kompozytorski Fryderyka Chopina, zaprezentowany przez lokalnego artystę. W związku z tym wydarzeniem odbyły się także czytania polskich opowiadań oraz recitale bałtyckich pieśni ludowych. Wyróżniające się logo „FPS&A” staje się w Republice Singapuru coraz bardziej rozpoznawalne jako autorytet kultury międzynarodowej. 


Fundacja funkcjonuje w naprzemiennej strukturze kierownictwa, gdzie każdego roku, prezes i wiceprezes Fundacji zastępują się rolami zgodnie z zapisami Statutu Fundacji Przyjaźni Polsko-Singapurskiej. 


Logo

Logo FPS&A uznawane jest za symbol kultury w Singapurze i Europie.

Prawa do logo FPS&A są własnością Fundacji, a pozwolenie na wykorzystanie materiałów Fundacji wymaga uzyskania stosownej zgody.

Działania...

Fundacja wdzięczna jest miastu Gdańsk, w którym znajduje się jej siedziba, za prowadzenie jej oficjalnej korespondencji w Dworze Uphagena. Obecnie jest Ona na dobrej drodze i dąży do fizycznej lokalizacji, aby móc przyjąć zainteresowanych działalnością Fundacji oraz Jej potencjalnych współpracowników. 

Wszelkie działania Fundacji finansowane są dzięki dobrej woli Darczyńców. Informacje dla zainteresowanych wpłatami na rzecz Fundacji, znajdują się u dołu strony. 

Życzymy naszym Sponsorom, aby ich donacje przynosiły obopólne korzyści poprzez wykorzystanie Fundacji w celach promocyjnych, jeśli będą sobie tego życzyć.

Z góry dziękujemy wszystkim, którzy przyczynią się do realizacji celów Fundacji.

Statut Fundacji 

Postanowienia ogólne

§ 1 - 3

Partnerzy i Sponsorzy

Oficjalny sponsor podróży

Kontakt

Adres do oficjalnej korespondencji

FPS&A

Fundacja Przyjaźni Polsko-Singapurskiej

Dwór Uphagena

Al. Grundwaldzka 5

80-236 Gdańsk 

Polska

KRS: 00009841198       NIP: 9571146581

Darowizna

PL82 1090 1098 0000 0001 5149 4251

Kod Swift: WBKPPLPP

Santader Bank Polska S.A.